Ajankohta

13.11.2017 18:00 – 13.11.2017 19:00

Paikka

Verkossa

Tapahtumaluokka

Yleisötilaisuus← Takaisin

Neuroliitto teetti syksyllä pro gradu -työn aiheesta MS-tautia sairastavat työelämässä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työikäisten MS-tautia sairastavien henkilöiden työelämään sijoittumista ja työssä suoriutumista ja saada kuvaa siitä, miten MS-tautia sairastavat työikäiset pärjäävät tämän päivän työelämässä.

Tutkimus oli kvantitatiivinen ja aineisto koostui Neuroliiton työikäisistä jäsenistä ja se kerättiin sähköisellä kyselyllä (Webropol). Kysely toteutettiin loka-joulukuun aikana 2016 ja siihen vastasi 455 henkilöä.

Tutkimukseen vastanneista 59 prosenttia oli työelämässä ja työikäisten kokemus omasta työkyvystä oli suhteellisen hyvä. Tauti aiheutti monelle paljon lieviä oireita. Monet työssä olevat pystyivät tekemään hyvin erilaisia tehtäviä ja olemaan töissä useita vuosia, vaikka osalla eläkeviive oli suhteellisen lyhyt.

Osallistu verkkoluennolle kuullaksesi tutkimuksen tulokset kokonaisuudessaan tutkimuksen tekijän, Marianne Vahan, itsensä kertomana.

Ilmoittautuneille lähetetään linkki, mistä verkkoluentoa voi seurata.

Tutkimusraportti toimitetaan sen haluaville postitse.

Lisätietoja Marju Teinikiveltä p 0400 813 784 tai marju.teinikivi@neuroliitto.fi

 

Ilmoittaudu tapahtumaan

Ilmoittautujan tiedot

KylläEn